Geld te verdienen in de Westhoek!

Geld te verdienen in de Westhoek!
Gepubliceerd op 19-02-2018
In de Westhoek verdien je evenveel... zonder file - bron: KW - Tom Gheeraert

Lagere lonen in de Westhoek dan in de rest van Vlaanderen? Verleden tijd!

In de Westhoek blijft de economie op volle toeren draaien. Er is echter ook een keerzijde aan de medaille. “De arbeidskrapte belemmert de groei van sommige bedrijven”, zegt CEO Christophe Dhaene van het Ieperse e-BO Enterprises. “Nochtans moet de verloning in de Westhoek niet langer onderdoen voor de rest van Vlaanderen. En bij ons sta je niet eerst een uur in de file daarvoor.”

Om een oplossing te vinden voor de krapte op de arbeidsmarkt in de Westhoek onderzochten Unizo en ACV wat voor werkgevers en werknemers de troeven en knelpunten zijn van werken in de Westhoek. “Opvallende resultaten uit de bevraging zijn onder meer dat loon en extralegale voordelen wel belangrijk zijn, maar dat er – zeker bij hogeropgeleiden – ook andere factoren meespelen in de beslissing om in de Westhoek te werken of te blijven werken”, zegt KMO-verantwoordelijke Peter Debaenst van ACV. “Zelf je werk kunnen organiseren, zelf je uren regelen om een betere balans tussen werk en privé te vinden, scoort opvallend hoog bij de hogeropgeleiden (80%). Zeven op de tien werknemers zijn wel tevreden over inspanningen die de werkgever doet om in te spelen op familiale omstandigheden. Verder geven zeven op de tien werknemers aan dat er collega’s vertrokken zijn voor een interessantere job.

TEWERKSTELLINGSKANSEN
Uit de bevraging blijkt verder dat slechts twee op de vijf van de hogeropgeleiden vindt dat de Westhoek voldoende uitdagende tewerkstellingskansen biedt voor deze groep. “Uit de feiten blijkt dat dit vooral om een imagoprobleem gaat, want ook de vele innovatieve Westhoek-KMO’s zoeken hard naar personeel. Jongeren vinden dan ook dat KMO’s publiciteit moeten maken voor de vacatures voor jongeren en hogeropgeleiden”, besluit Peter Debaenst.

Christophe Dhaene van het Ieperse IT-bedrijf e-BO Enterprises, gespecialiseerd in de ontwikkeling van beveiligde platforms voor de distributie van content, is een van de bedrijfsleiders die dringend op zoek is naar personeel. “Momenteel staan er bij ons acht vacatures open die maar niet ingevuld geraken”, aldus Christophe Dhaene. “Nochtans doen we grote inspanningen om mensen te vinden. We kijken al jaren uit naar de ingenieurs die afstuderen aan Howest in Kortrijk. Daarvan hebben we een instroom van zowat twee mensen per jaar. Sinds kort richten we ons ook op de hogescholen en universiteiten in Gent en Leuven."

Toch blijft het moeilijk en e-BO is zeker niet de enige. De bedrijven in de Westhoek zitten met een imagoprobleem. Hoogopgeleiden veronderstellen nog steeds dat ze in de driehoek Gent-Brussel-Antwerpen méér kunnen verdienen, maar net door de arbeidskrapte hebben de Westhoekbedrijven al een grote inhaalbeweging gemaakt wat verloning betreft. Nu kunnen we toch zeggen dat we dezelfde loonvoorwaarden kunnen aanbieden als elders in Vlaanderen. In Brussel zal je misschien nog iets beter verdienen, maar om op je werk te geraken moet je eerst een uur in de file staan. In steden als Brugge, Kortrijk of Mechelen verdien je niet meer dan in de Westhoek.

Bijkomende troeven in de Westhoek zijn de grotere werkzekerheid, gemakkelijker woon-werkverkeer en flexibiliteit. Steeds meer bedrijven geven hun werknemers de mogelijkheid om thuis resultaatgericht te werken. Vooral bij kleinere bedrijven, zoals er in de Westhoek wel enkele zijn, is er meer vrijheid.” De jobs liggen dus voor het rapen in de Westhoek, en niet alleen voor ingenieurs en informatici. “Een verkeerde opvatting is dat men denkt dat er vooral veel jobs zijn voor technische profielen”, vervolgt Christophe Dhaene. “Ook in de sociale sector is er veel werk. Denk maar aan De Lovie of Maria ter Engelen, twee instellingen die tot de grootste van de provincie kunnen worden gerekend. Ook in de voeding en de bouw hebben ze hoogopgeleide administratieve werkkrachten nodig.

Voor de bedrijven in de Westhoek wordt dit dan ook dé grote uitdaging van 2018. Als ze er niet in slagen, dreigt het tekort aan personeel de groei te belemmeren. In sommige gevallen is het zelfs al zover.

Deel deze pagina